ZOZZ header
Komunikat z 2 czerwca 2016 r. wydany na podstawie pkt. 18 Zawiadomienia o Cyklu Regat o Zachodniopomorski Pucharu Sezonu ORC 2016
 
Przewodniczący Komisji Żeglarstwa Morskiego i Turystyki ZOZŻ i przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów w ZOZŻ powołują Jury składzie:
 
Tomasz Paterkowski – przewodniczący
Wojciech Denderski
Jerzy Kaczor
Izabella Kidacka
 
Zadaniem Jury jest nadzorowanie regat zaliczanych do Zachodniopomorskiego  Pucharu Sezonu ORC 2016.
 
(-) Andrzej Armiński
(-) Tomasz Paterkowski
  
Początek strony