ZOZZ header
Komunikat z 2 czerwca 2016 r. wydany na podstawie pkt. 18 Zawiadomienia o Cyklu Regat o Zachodniopomorski Pucharu Sezonu ORC 2016
 
Przewodniczący Komisji Żeglarstwa Morskiego i Turystyki ZOZŻ i przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów w ZOZŻ powołują Jury składzie:
 
Tomasz Paterkowski – przewodniczący
Wojciech Denderski
Jerzy Kaczor
Izabella Kidacka
 
Zadaniem Jury jest nadzorowanie regat zaliczanych do Zachodniopomorskiego  Pucharu Sezonu ORC 2016.
 
(-) Andrzej Armiński
(-) Tomasz Paterkowski
  
Wypełnij formularz zgłoszenia dla każdych Regat Cyklu w których bierzesz udział:
http://goo.gl/forms/obixZKwb1O

Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zaprasza armatorów jachtów balastowych do rywalizacji o wieczyście przechodni Zachodniopomorski Puchar Sezonu ORC i o nagrody finansowe.

Aby podnieść atrakcyjność i sportowy poziom rywalizacji regaty zaliczane do Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ORC zostaną przeprowadzone według jednolitych zasad, przez powołane specjalnie do tego celu Jury i Komisję Regatową, na osobnej trasie, w ramach ośmiu popularnych regat wpisanych do kalendarza regat ZOZŻ.

“Puchar Sezonu” jest wyróżnieniem dla jachtu, który uzyskał najlepszy sumaryczny wynik w cyklu regat określonych w Regulaminie Pucharu Sezonu publikowanym corocznie przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
Celem tej formy wyróżnienia jest wyłonienie najlepszych i najaktywniejszych w sezonie jachtów i zachęcenie ich do liczniejszego udziału w regatach.

Formuła wyrównawcza ORC dla jachtów morskich jest podstawową formułą
regatową w Polsce stosowaną we współzawodnictwie zarówno jednostek
sportowych jak i turystycznych. ORC umożliwia obliczanie bonifikat czasu
przepłynięcia trasy regat, dla szerokiej gamy typów jachtów, przy użyciu
prognoz prędkości wynikających z modeli komputerowych, opartych na
podstawowych prawach hydro- i aerodynamiki. Organizacja ORC - Offshore
Rating Council (www.orc.org) zarządza systemem, uaktualniając go raz w roku
wraz z postępem w dziedzinie prognozowania prędkości. Pomiar jachtów oparty
jest na uznanym międzynarodowym systemie pomiarowym IMS.

Początek strony