ZOZZ header
×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2013/06/14 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2013/06/14 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Yacht Klub Polski Szczecin zaprasza uprzejmie żeglarzy na XIX Regaty o Puchar
YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN, które odbędą się w dniu 6 lipca 2013 r. na
Jeziorze Dąbie. W tym roku będzie tylko jeden wyścig, ponieważ port w Lubczynie
jest zamknięty do końca listopada br. – prace remontowo-modernizacyjne.Start i meta ustawione zostaną w okolicy ujścia Regalicy, a trasę wyścigu wyznaczać będą boje pneumatyczne. Szczegóły trasy podane zostaną w instrukcji żeglugi w czasie odprawy załóg w przeddzień wyścigu.

Program regat:

- piątek, 05.07.2013 godz. 17:00 – 19:00 przyjmowanie zgłoszeń na przystani Marina
Club (Szczecin, ul. Przestrzenna 7). Do zgłoszenia w klasach ORC i KWR należ
dołączyć ważne świadectwo pomiarowe oraz potwierdzenie wpisowego do regat w
wysokości 50,00 zł. od jachtu oraz 20,00 zł. od każdego członka załogi.
- sobota, 06.07.2013 godz. 10:00 start do wyścigu na trasie ujście Regalicy – Lubczyna –
Szczecin.
- sobota, 06.07.2013 godz. 18:00 zakończenie regat w Marina Club.

Komandor
Yacht Klubu Polski Szczecin

Stanisław Żyła

{gallery}2013/06/14{/gallery}
Początek strony