ZOZZ header

1 MagnoliaMijają dwa miesiące od rozpoczęcia naboru wniosków dotacyjnych w ramach szczecińskiej inicjatywy Codziennie Polskę tworzyMy. Na realizację części ze zgłoszonych do tej pory pomysłów Urząd Miasta przeznaczy blisko 20 tys. zł. Oznacza to, że mieszkańcy wciąż sięgnąć mogą po ponad 80 tys. zł, które pozostają w puli! O kolejne dotacje mogą się starać organizacje pożytku publicznego, w tym stowarzyszenia, fundacje i kluby, także żeglarskie! (czytaj więcej)

Nabór wniosków rozpoczął się na początku stycznia. Od tamtej pory do szczecińskiego magistratu wpłynęło 11 wniosków o łącznej wartości realizacji przekraczającej 100 tys. zł. O pokrycie części kosztów zadań w ramach tzw. małych dotacji wnioskowały – w imieniu mieszkańców i członków organizacji pozarządowych – stowarzyszenia, fundacje i kluby. Spośród zgłoszonych projektów pięć uzyskało pozytywne decyzje co do dofinansowań (w części lub całości wnioskowanych kwot), dwa są jeszcze procedowane, a cztery spotkały się z decyzją odmowną. Wnioski rozpatrywane były zgodnie z następującymi kryteriami:·

Zgodność zadania z celami programu.·
Popularyzacja wiedzy na temat procesów odzyskania niepodległości w wymiarze regionalnym i ogólnopolskim .·
Budowanie wspólnoty lokalnej wokół wartości związanych z niepodległością kraju·
Zadanie kierowane do szerokiego grona odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe oraz różne środowiska.·
Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku oraz adekwatność harmonogramu i budżetu.·
Utrwalenie i prezentacja rezultatów projektu i upowszechnienie ich w przestrzeni miejskiej (np. spot, film, wystawa, itp.).

Dzięki temu zrealizowane zostaną projekty takie jak: turniej sprawności manualnej dla uczniów szkół specjalnych, maraton fotograficzny, koncert „Na mojej szczecińskiej ziemi codziennie Polskę tworzyMy” czy publikacja historyczna dotycząca żołnierzy AK. Oczywiście ostateczna decyzja co do realizacji zadań będzie zależała już od samych zgłaszających.

Organizacje pożytku publicznego wciąż mogą się zgłaszać z niepodległościowymi pomysłami mieszkańców do Urzędu Miasta. Maksymalna kwota tzw. małej dotacji sięgnąć może aż 10 tys. zł. Do podziału w ramach inicjatywy pierwotnie było 100 tys. zł. W puli pozostaje jeszcze 80 tys. zł, które docelową trafią do organizacji pozarządowych.

Więcej na temat projektu dotacyjnego przeczytać można na stronie „Codziennie Polskę tworzyMy” www.mojaniepodleglosc.pl/dotacje

Pozdrawiam,

Tomasz Owsik-Kozłowski
rzecznik prasowy miasta ds. żeglarstwa i turystyki

image001

Początek strony