ZOZZ header

morski.szczecinŚwiatowe Dni Morza odbędą się w tym roku u nas w Szczecinie, w dniach 13-15 czerwca, co jest ogromnym wyróżnieniem dla Polski i dla Szczecina, ponieważ pierwszy raz zostaną one zorganizowane w państwie Europy Środkowo-Wschodniej! "Dla kraju, który organizuje Światowe Dni Morza, to ogromna okazja, aby się zaprezentować, stworzyć atrakcyjną ofertę, a przede wszystkim nawiązać na tyle mocne kontakty, aby można było w oparciu o nie rozwijać branżę gospodarki morskiej" – poinformował dziennikarzy Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (WS) (czytaj więcej).

Światowe Dni Morza odbędą się w tym roku u nas w Szczecinie, w dniach 13-15 czerwca. To największe morskie święto Narodów Zjednoczonych. O wyborze Polski jako gospodarza tego prestiżowego wydarzenia zadecydowała Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO). To ogromne wyróżnienie, ponieważ pierwszy raz Światowe Dni Morza zostaną zorganizowane w państwie Europy Środkowo-Wschodniej. Tematem przewodnim wydarzenia będzie "IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości".
Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące m.in.: nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań dla żeglugi morskiej, bezpieczeństwa cyfrowego w żegludze, wyzwań stojących przed nowymi szlakami transportowymi, przyszłością rynku pracy w branży morskiej. Szacuje się, że ponad 80 procent towarów transportowanych jest drogą morską. Te kwestie odgrywają szczególnie istotne znaczenie dla Polski jako państwa o znaczącym potencjale gospodarki morskiej.

Przybędzie do nas ponad 800 gości z całego świata, w tym Sekretarz Generalny i przedstawiciele IMO. Nie zabraknie delegacji rządowych, ministrów ds. morskich, przedstawicieli biznesu i środowisk akademickich, oraz ekspertów z branży morskiej. Będzie także szereg imprez towarzyszących, skierowanych do mieszkańców i turystów. Całość wydarzenia będzie więc doskonałą okazją do promocji wizerunku naszego kraju i miasta za granicą, tym bardziej, że w tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz 70. rocznica powstania IMO…

"Dla kraju, który organizuje Światowe Dni Morza, to ogromna okazja, aby się zaprezentować, a przede wszystkim nawiązać na tyle mocne kontakty, aby można było w oparciu o nie rozwijać branżę gospodarki morskiej. Będzie to także okazja do pozyskania finansowania inwestycji związanych z gospodarką morską” – dodał minister Marek Gróbarczyk. Warto dodać, że w ramach Światowych Dni Morza odbędzie się też organizowany już po raz szósty Międzynarodowy Kongres Morski, w dniach 13-16 czerwca. Nasz morski Szczecin będzie więc w tych dniach Światową Stolicą Morza i Gospodarki Morskiej! Warto być wtedy w Szczecinie… (WS)

Materiały prasowe MGMiŻŚ, „Żagle”, Bull. Gospodarki Morskiej

Foto: Wiesław Seidler

Początek strony