ZOZZ header
W załączeniu przesyłam Komunikat nawigacyjny Dyrektora RZGW w Szczecinie, z dnia 05.12.2013 dot. ostrzeżenia o możliwości wystąpienia zjawiska cofki w dolnym biegu rzeki Odry.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Raniszewska.
RZGW w Szczecinie
Początek strony