ZOZZ header

2 marinyŹródło: GospodarkaMorska.pl - 30.07.2018

Z dniem 1 stycznia 2020 r. do polskiego porządku prawnego wejdą w życie nowe regulacje dotyczące rejestracji jachtów morskich, które uporządkują, a zarazem uproszczą dotychczasowe zasady. Wszystko za sprawą nowej ustawy przyjętej w dniu 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137).

(pełny tekst – do pobrania)

W tej chwili sprawy związane z uprawianiem żeglugi morskiej, w tym kwestie związane z rejestrowaniem jednostek pływających, reguluje Kodeks morski, a także liczne rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów. Wskazane regulacje przewidują obecnie sześć różnych rejestrów, w których mogą zostać zarejestrowane jachty morskie oraz śródlądowe. Mowa tutaj o:
1. rejestrze morskim i rejestrze śródlądowym, prowadzonych przez Polski Związek Żeglarski,
2. rejestrze prowadzonym przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego,
3. rejestrze prowadzonym przez starostów,
4. rejestrze prowadzonym przez izby morskie przy sądach okręgowych w Gdańsku i Szczecinie,
5. rejestrze prowadzonym przez urzędy morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie (…)
Dlatego też, na mocy nowej ustawy wprowadzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 m. Rejestr obejmować będzie zarówno jednostki śródlądowe i morskie, jak też żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb. Ustawodawca pozostawił jednak możliwość rejestracji w polskim rejestrze okrętowym prowadzonym przez izby morskie, co uzasadnione jest możliwością ustanowienia hipoteki morskiej (…)
Założeniem ustawodawcy było, aby rejestracja jachtów była prosta, szybsza i tańsza. W związku z powyższym proces rejestracji został uproszczony. Od 1 stycznia 2020 r. aby zarejestrować jacht należy złożyć wniosek w dowolnym starostwie, Polskim Związku Żeglarskim bądź Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Wniosek można będzie złożyć w tradycyjnej papierowej formie, ale również drogą elektroniczną, za pośrednictwem profilu e-PUAP (…)
Rejestr jachtów i innych jednostek pływających do 24 m będzie rejestrem jawnym. Oznacza to, że każda zainteresowana osoba, która posiada np. numer rejestracyjny, będzie mogła poprzez przeglądarkę internetową zapoznać się z podstawowymi informacjami zawartymi w bazie danych rejestru na temat danej jednostki i dane te zweryfikować (…). Nowa ustawa wprowadziła także zmiany w zakresie samej eksploatacji jachtów, która możliwa będzie na wodach śródlądowych i morskich (…)
Wskazać także wypada, że nowa ustawa przewiduje etapową wymianę dotychczasowych dokumentów rejestracyjnych na nowe, w ciągu 30 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy (…) Co prawda do 1 stycznia 2020 roku pozostało jeszcze nieco czasu, warto jednak pamiętać o nadchodzących istotnych zmianach w tej branży.

Aplikant adwokacki Justyna Pindor
Adwokat Patryk Zbroja www.zbrojaadwokaci.pl  (pełny tekst – do pobrania)

Początek strony