Logo ZOZŻ

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski  

ul. Dworcowa 19 pok. 102, 70-206 Szczecin
telefony: +48 914347648, +48 918128271
e-mail: biuro@zozz.com.pl 

 

 

Witamy na oficjalnej stronie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie, na której chcemy przedstawiać przeszłą i bieżącą działalność Okręgowego Związku Żeglarskiego, jak również - dorobek klubów i sekcji żeglarskich w nim zrzeszonych.

ZOZŻ zrzesza 50 klubów żeglarskich, a co najważniejsze - są to kluby prowadzące ożywioną działalność żeglarską w tym regatową w różnych środowiskach, także środowisku dzieci i młodzieży. W okręgu naszym organizowane jest corocznie ok. 50 imprez regatowych dla jachtów balastowych.

IMG 0528 956b4fce 855x590Tuż przed świętami Bożego Narodzenia prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera spotkał się z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz zachodniopomorskimi samorządowcami, m.in.: Olgierdem Geblewiczem, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem wizyty prezesa na Pomorzu Zachodnim była między innymi kwestia modernizacji Centrum Żeglarskiego PZŻ w Trzebieży. „To były ważne spotkania robocze, określające kierunki strategiczne funkcjonowania ośrodka” - podsumował Tomasz Chamera. Wśród innych tematów rozmów był dalszy rozwój żeglarstwa morskiego i edukacji morskiej przy współpracy z samorządem województwa zachodniopomorskiego oraz z ZOZŻ.

Oprócz zadań jakie stoją przed władzami PZŻ i ZOZŻ, a także zachodniopomorskim samorządem, jest przeprowadzenie gruntownego remontu ośrodka mieszczącego się nad Zalewem Szczecińskim, zwiększenie pojemności mariny a w dalszej kolejności przywrócenie funkcji szkoleniowej oraz promowanie turystyki żeglarskiej. Już teraz wiadomo, że dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego do końca 2018 roku powstanie nowy falochron, budynek socjalny i altana dla żeglarzy. Istotnym wyzwaniem jest także unormowanie kwestii prawnych do terenu.

Na zdjęciu od lewej: Bogusław Witkowski - wiceprezes PZŻ ds. morskich, Zbigniew Zalewski - prezes Zachodniopomorskiego OZŻ, Tomasz Chamera - prezes PZŻ, Maksymilian Paśko - członek Rady Fundacji Port Jachtowy Trzebież, Tadeusz Kubiak - członek Rady Fundacji Port Jachtowy Trzebież
Źródło http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/news/prezes-pzz-z-wizyta-u-zachodniopomorskich-zeglarzy

Początek strony