Logo ZOZŻ

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski  

ul. Dworcowa 19 pok. 102, 70-206 Szczecin
telefony: +48 914347648, +48 918128271
e-mail: biuro@zozz.com.pl 

 

 

Witamy na oficjalnej stronie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie, na której chcemy przedstawiać przeszłą i bieżącą działalność Okręgowego Związku Żeglarskiego, jak również - dorobek klubów i sekcji żeglarskich w nim zrzeszonych.

ZOZŻ zrzesza 50 klubów żeglarskich, a co najważniejsze - są to kluby prowadzące ożywioną działalność żeglarską w tym regatową w różnych środowiskach, także środowisku dzieci i młodzieży. W okręgu naszym organizowane jest corocznie ok. 50 imprez regatowych dla jachtów balastowych.

zmiany w przepisach regatowych zeglarstwa d1e5af22 855x590Kolegium Sędziów informuje, że na dorocznej konferencji World Sailing zostały zatwierdzone kolejne zmiany w Przepisach Regatowych Żeglarstwa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany te dotyczą rozpatrywań z udziałem osób wspierających i uprawnień zespołów protestowych do nakładania kar na jachty w wyniku takich rozpatrywań.
W najbliższym czasie zostanie również opublikowana na stronie World Sailing uaktualniona wersja Książki Przypadków, w której zmieniony zostanie przypadek 78 interpretujący PRŻ 2 Żeglowanie Fair. Dotychczas, jacht mógł celowo działać na szkodę innego jachtu, gdy zwiększało to jego szanse na uzyskanie kwalifikacji do innych regat lub kadry narodowej. Zgodnie z zaakceptowaną zmianą, takie działanie będzie dopuszczalne jedynie w przypadku, kiedy będzie miało korzystny wpływ na wynik jachtu w danych regatach.
Dodano również nowy przypadek odnoszący się do prośby o zadośćuczynienie w oparciu o PRŻ 62.1 (b).
Odnośnie zmian na razie tyle!
Kolegium Sędziów życzy pomyślnych wiatrów i współzawodnictwa w zgodzie z duchem fair-play w Nowym 2018 Roku!
Pełen tekst zmian załącznik pdf
Źródło http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/news/zmiany-w-przepisach-regatowych-zeglarstwa

Zobacz: pdf.

Początek strony