ZOZZ header

1 PP 79 2017Od dzisiaj, tj. od czwartku 23 bm., nie są już tylko „starszakami”, gdyż po uroczystym pasowaniu na żeglarzy wszyscy zostali „Wilczkami Morskimi”, na dowód czego odebrali stosowne certyfikaty. Zanim jednak to się stało, czekał ich prawdziwy egzamin i sprawdzian dzielnego załoganta żaglowca „Figielek” w Szczecinie – Zdrojach. Ich Przedszkole Publiczne nr 79 dopiero od tego roku przystąpiło do Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, ale egzamin i wszystkie zadania – jak wykonanie żaglówki czy nałapanie ryb, a także rewelacyjne wykonanie kilku szant – został zdany „śpiewająco”, po czym wszyscy zgodnie ślubowali:

„My Wilczki Morskie przyrzekamy (…)
Być odważnym, dzielnym, śmiałym…
Poznawać nasze Bałtyckie Morze…
A w dorosłości może się zdarzy
Że ktoś z nas dołączy do marynarzy. Ahoj!!!”
Od strony fachowej przygotowanie kandydatów na żeglarzy wysoko ocenił gość specjalny Wiesław Seidler, pomysłodawca Programu, który też pasował wszystkich na Wilczków Morskich. Na koniec wszystkim smakował okazjonalny tort, przy którym planowano już dalsze „rejsy” i działania małych żeglarzy w Programie. Przypomnę, że Program działa od 1995 roku, a na rok szkolny 2017/2018 udział w nim zadeklarowało 48 szczecińskich placówek oświatowych, w tym osiem przedszkoli – 9, 25, 35, 50, 54, 65, 66 i 79. Realizatorem Programu, pod opeką Wydziału Oświaty UM, jest Pałac Młodzieży, z Pracownią Edukacji Morskiej. Teraz do tej dużej międzyszkolnej morskiej szczecińskiej załogi dołączył „Figielek”. Pomyślnych wiatrów!!!

Tekst i zdjęcia: Wiesław Seidler

Początek strony