ZOZZ header

3 regaty 2017Komisja Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ zwraca się do Was z propozycją powołania do życia nowej imprezy – Żeglarski Pucharu Zdobywców Pucharów, której celem jest pokazanie jak liczny jest amatorski ruch sportowy na polskim śródlądziu. Według naszej wiedzy – osób zajmujących się od lat organizacją amatorskich regat żeglarskich – tam, gdziekolwiek jest woda i żeglarze, organizowane są też regaty. Liczba amatorskich imprez na wodzie, mających w nazwie regaty, jest bardzo duża. Choć są to zawody o różnym poziomie sportowym, to wszystkich uczestników łączy ta sama pasja dobrego żeglowania i rozwój żeglarskiej wiedzy i umiejętności.


Chcielibyśmy ten Wasz ogromny wysiłek i pasję tysięcy żeglarzy uhonorować i spopularyzować, stąd pomysł na połączenie naszej aktywności i promowanie jej w jednej wspólnej imprezie. Zorganizujmy finałowe regaty zwycięzców poszczególnych imprez, które będą ukoronowaniem Waszych całorocznych wysiłków. Byłoby to nasze wspólne święto i okazja do spotkania, wymiany doświadczeń, pomysłów i poglądów

Zawiadomienie o regatach powinno wyraźnie precyzować, że do udziału w finale Żeglarskiego Pucharu Zdobywców Pucharów zapraszani są tylko zwycięzcy lokalnych rozgrywek. Ta reguła powinna powodować, aby na naszych regatach było wyraźnie widać, skąd przyjechał dany zawodnik, jaką gminę, miasto czy region reprezentuje. Na pewno pomoże Wam to skłonić do pomocy Wasze miejscowe władze.

Organizatorem regat będzie PZŻ reprezentowany przez Komisję Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ, której przewodniczy wiceprezes PZŻ ds. śródlądowych. W ramach organizacji regat planowane są następujące działania:
1/ wiosną każdego roku organizowane będą regaty dla zwycięzców lokalnych amatorskich regat żeglarskich rozgrywanych metodami pucharowymi (oczywiście zwycięzców z roku poprzedniego),
2/ regaty finałowe będą rozegrane na flocie przygotowanej przez organizatora zgodnie z dodatkiem Q „Przepisów regatowych żeglarstwa”,
3/ nie narzucamy sposobu rozgrywania regat eliminacyjnych ani klas czy zasad poza rozgrywaniem ich zgodnie z „Przepisami regatowymi żeglarstwa”, potwierdzonymi licencją PZŻ.
Proponowane szczegółowe zasady organizacji regat znajdują się z załączonym zawiadomieniu o regatach.

Zachęcamy Was do nadsyłania uwag i opinii, ale także o regatach rozgrywanych na Waszym terenie. W efekcie lepszego obiegu informacji będziemy w stanie lepiej poznać się wzajemnie, wspierać powagą Związku lokalne działania, a nawet wesprzeć Was w znalezieniu wsparcia u władz lokalnych. Razem będziemy silniejsi, a najwybitniejsi polscy regatowcy amatorzy zostaną uhonorowani w sposób, na jaki na pewno zasługują.

Zobacz: pismo, zawiadomienie.

Początek strony