ZOZZ header

171018 JR WCSGamagori 06129 0a84b24b 855x59012 października na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego zatwierdzone zostały Zasady kwalifikacji krajowych zawodników Polskiego Związku Żeglarskiego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Regulamin wypracowany wspólnie przez grono kilkudziesięciu osób blisko związanych z żeglarstwem wyczynowym i konsultowany z czołowymi trenerami i zawodnikami, w istotny sposób różni się od poprzednich dokumentów tego typu.

Krajowe kwalifikacje olimpijskie opierały się do tej pory wyłącznie na punktach zdobywanych przez zawodników podczas wskazanych regat eliminacyjnych. Jednak doświadczenia i wnioski z poprzednich kampanii olimpijskich wskazały na konieczność usprawnienia dotychczasowego systemu. W efekcie wprowadzono ewolucyjne zmiany nakładające dokonanie ostatecznej rekomendacji reprezentanta na Zespół Decyzyjny, na bazie klasyfikacji punktowej i dodatkowych kryteriów określonych w regulaminie. W dalszym ciągu jednak to punkty zdobyte przez zawodników podczas wskazanych imprez będą w pierwszej kolejności i w największym stopniu, brane pod uwagę przy wskazaniu reprezentanta do startu w igrzyskach.

Zatwierdzone przez Zarząd PZŻ zasady kwalifikacji, opracowane po długich dyskusjach przez szerokie grono trenerów, zawodników, byłych zawodników i działaczy, mają na celu wyłonienie żeglarzy najlepiej przygotowanych do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w poszczególnych konkurencjach. Polski Związek Żeglarski chce w ten sposób uniknąć wysłania na igrzyska osób niegotowych do walki o wyznaczone cele sportowe.

Polski Związek Żeglarski, opracowując system krajowych kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, przygotował także, z myślą o zawodnikach i trenerach, zestaw informacji, w formie zaleceń, dotyczących skutecznego przygotowania do igrzysk olimpijskich. Mają one stanowić pomoc w drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów, wskazują kierunki, w których zawodnik powinien się rozwijać, aby zwiększyć szanse zdobycia medalu.

Zasady kwalifikacji krajowych zawodników Polskiego Związku Żeglarskiego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 zostały zawarte w osobnym dokumencie i przedstawiają się następująco - załącznik pdf:

Zobacz: zasady.

Początek strony