Logo ZOZŻ

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski  

ul. Dworcowa 19 pok. 102, 70-206 Szczecin
telefony: +48 914347648, +48 918128271
e-mail: biuro@zozz.com.pl 

 

 

Witamy na oficjalnej stronie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie, na której chcemy przedstawiać przeszłą i bieżącą działalność Okręgowego Związku Żeglarskiego, jak również - dorobek klubów i sekcji żeglarskich w nim zrzeszonych.

ZOZŻ zrzesza 50 klubów żeglarskich, a co najważniejsze - są to kluby prowadzące ożywioną działalność żeglarską w tym regatową w różnych środowiskach, także środowisku dzieci i młodzieży. W okręgu naszym organizowane jest corocznie ok. 50 imprez regatowych dla jachtów balastowych.

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezesa PZŻ p. Tomasza Chamery uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju i Finansów przekazał do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do konsultowanego projektu ustawy w terminie do dnia 20 lipca 2017 r. w celu opracowania stanowiska Polskiego Związku Żeglarskiego stanowiącego odzwierciedlenie głosu środowiska żeglarskiego.
Projekt przedmiotowej ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji przesyłam w załączeniu. Projekt ustawy wraz z dokumentacją dot. procesu legislacyjnego dostępny jest również pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300402.

Zobacz: projekt ustawy oraz ocenę skutków regulacji.

Początek strony