ZOZZ header

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezesa PZŻ p. Tomasza Chamery uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju i Finansów przekazał do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do konsultowanego projektu ustawy w terminie do dnia 20 lipca 2017 r. w celu opracowania stanowiska Polskiego Związku Żeglarskiego stanowiącego odzwierciedlenie głosu środowiska żeglarskiego.
Projekt przedmiotowej ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji przesyłam w załączeniu. Projekt ustawy wraz z dokumentacją dot. procesu legislacyjnego dostępny jest również pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300402.

Zobacz: projekt ustawy oraz ocenę skutków regulacji.

Początek strony