Logo ZOZŻ

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski  

ul. Dworcowa 19 pok. 102, 70-206 Szczecin
telefony: +48 914347648, +48 918128271
e-mail: biuro@zozz.com.pl 

 

 

Witamy na oficjalnej stronie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie, na której chcemy przedstawiać przeszłą i bieżącą działalność Okręgowego Związku Żeglarskiego, jak również - dorobek klubów i sekcji żeglarskich w nim zrzeszonych.

ZOZŻ zrzesza 50 klubów żeglarskich, a co najważniejsze - są to kluby prowadzące ożywioną działalność żeglarską w tym regatową w różnych środowiskach, także środowisku dzieci i młodzieży. W okręgu naszym organizowane jest corocznie ok. 50 imprez regatowych dla jachtów balastowych.

1Polski Związek Żeglarki uprzejmie informuję, że decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej p. Marka Gróbarczyka, otrzymał upoważnienie do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m na okres od 30 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2022 r.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z usług inspektorów Morskiego Zespołu Technicznego PZŻ.
Polski Związek Żeglarski prowadzi działalność w zakresie rzeczoznawstwa, nadzorów i przeglądów technicznych jachtów i ich wyposażenia oraz bezpieczeństwa żeglugi.
Inspektorzy, rzeczoznawcy i mierniczy Polskiego Związku Żeglarskiego świadczą usługi w zakresie m. in.:
• pomiaru jachtów rekreacyjnych i komercyjnych,
• pomiaru jachtów klasowych i regatowych,
• nadzoru nad budową, odbudową i przebudową jachtów,
• inspekcji i wystawiania dokumentów bezpieczeństwa żeglugi,
• oceny stanu technicznego, wycen i kosztorysów naprawy,
• kontroli certyfikacyjnej
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z inspektorami, rzeczoznawcami i mierniczymi PZŻ.

Źródło PZŻ www.pya.org.pl

Początek strony