Logo ZOZŻ

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski  

ul. Dworcowa 19 pok. 102, 70-206 Szczecin
telefony: +48 914347648, +48 918128271
e-mail: biuro@zozz.com.pl 

 

 

Witamy na oficjalnej stronie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie, na której chcemy przedstawiać przeszłą i bieżącą działalność Okręgowego Związku Żeglarskiego, jak również - dorobek klubów i sekcji żeglarskich w nim zrzeszonych.

ZOZŻ zrzesza 50 klubów żeglarskich, a co najważniejsze - są to kluby prowadzące ożywioną działalność żeglarską w tym regatową w różnych środowiskach, także środowisku dzieci i młodzieży. W okręgu naszym organizowane jest corocznie ok. 50 imprez regatowych dla jachtów balastowych.

4-tego lutego minęła 80-ta rocznica śmierci Kapitana Roberta Hilgendorfa - patrona przystani żeglarkiej w Stepnicy. Dla przypomnienia tej wybitnej postaci czasów wielkich żaglowców polecam i proszę o rozpowszechnienie załączonego tekstu pochodzącego z książki Hansa Georga Pragera ,, Reederei F. Laeisz, From Sailing Ships to Container Shipping". Książka ta to historyczny dokument obrazujący genezę powstania, rozwój i osiągnięcia funkcjonującego od ponad 190 lat przedsiębiorstwa żeglugowego F.Laeisz.

Nazwa firmy pochodzi od nazwiska fundatora i założyciela Ferdynanda Laeisza który z zawodu był kapelusznikiem. To właśnie armator F.Laeisz był właścicielem słynnych ,,P-Linersów" które były ukoronowaniem kunsztu szkutniczego i przewrotnie schyłkiem epoki wielkich żaglowców przełomu XIX i XX wieku a Kpt. Robert Hilgendorf uznawany był jako primus inter pares wśród ich dowódców.

Sławomir Turniak

Zobacz: tekst z książki Hansa Georga Pragera ,, Reederei F. Laeisz, From Sailing Ships to Container Shipping".

Początek strony