Logo ZOZŻ

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski  

ul. Dworcowa 19 pok. 102, 70-206 Szczecin
telefony: +48 914347648, +48 918128271
e-mail: biuro@zozz.com.pl 

 

 

Witamy na oficjalnej stronie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie, na której chcemy przedstawiać przeszłą i bieżącą działalność Okręgowego Związku Żeglarskiego, jak również - dorobek klubów i sekcji żeglarskich w nim zrzeszonych.

ZOZŻ zrzesza 50 klubów żeglarskich, a co najważniejsze - są to kluby prowadzące ożywioną działalność żeglarską w tym regatową w różnych środowiskach, także środowisku dzieci i młodzieży. W okręgu naszym organizowane jest corocznie ok. 50 imprez regatowych dla jachtów balastowych.

PtakiOdryEdukacyjna wystawa pn. „Ptaki ujścia rzeki Odry” przygotowana przez Centrum Żeglarskie stanie na Jasnych Błoniach w najbliższy poniedziałek. Na kilkunastu planszach opisanych zostanie aż 60 gatunków żyjących w naszym sąsiedztwie.

Niestandardowe opisy zobrazowane zostały fotografiami autorstwa Przemysława Wójcika i Cezarego Korkosza. Zdjęcia robione „z ukrycia” przedstawiają ptaki w ich naturalnym środowisku.
Ujście Odry należy do najciekawszych obszarów wodno-przyrodniczych w Europie. Zakątek ten jest jednym z ostatnich zachowanych w swym pierwotnym kształcie krajobrazów rzecznych na kontynencie. Tworzy największy w Polsce zespół śródlądowych akwenów. Ptaki na tym terenie stanowią najliczniejszą grupę zwierząt. Jest ich tu ponad 250 gatunków. Obszar stanowi miejsce odpoczynku i bytowania dla tysięcy gęsi, kaczek, kormoranów i żurawi. Spośród gatunków zagrożonych wyginięciem w skali całej Europy występują tu między innymi rybitwy, bieliki, sowy błotne, kanie oraz unikatowe w skali światowej wodniczki. Jest to bardzo ważny teren dla ptaków wodno-błotnych. Gnieździ się tu spora część krajowej populacji ptaków, w tym wiele czapli siwych, rybitw białoczelnych i czarnych. W okresie ptasich wędrówek występują takie gatunki jak czernica, gęgawa, gęś zbożowa, głowienka i nurogęś. Cały obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej.
Premiera wystawy odbyła się w VI Liceum Ogólnokształcącym podczas podsumowania warsztatów ekologicznych organizowanych przez Centrum Żeglarskie w listopadzie 2016 roku. Wystawa na Jasnych Błoniach prezentowana będzie do 2 marca.

Pozdrawiam,
Tomasz Owsik-Kozłowski
rzecznik prasowy
517 423 577
Centrum Żeglarskie

Początek strony